Dziś jest 18 sierpnia 2019 r.


Podsumowanie ubiegłorocznej konferencji: 2017 - Gdańsk

W dniach 21-23 września 2017 r. w Gdańsku odbyła się XXVII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Rozpoczęła się ona rano, zanim jeszcze usiedliśmy do obrad, zwiedzaniem Centrum Rozwoju Talentów (placówka Gdańskiego Urzędu Pracy), które mieści się w Olivia Business Centre  w Gdańsku. Dzięki życzliwości Pani kierownik Kariony Chamier-Ciemińskiej mieliśmy możliwość zwiedzenia tej szczególnej placówki. Na początku zostaliśmy podzieleni na mniejsze zespoły. Każdą  z grup opiekował się inny pracownik Centrum, dzięki temu mieliśmy szansę  wysłuchania oprowadzających nas osób w komfortowych warunkach. Nasi przewodnicy z wielkim zaangażowaniem i  w niezwykle merytoryczny sposób opowiadali o działaniach Centrum. Placówka zachwyciła nas swoimi kolorowymi przestrzeniami przejrzystością i widocznym nastawieniem  na rozwój talentu każdego, kto się do niego zgłosi. Dodatkową atrakcję naszej wycieczki stanowiła wizyta w innej części Gdańskiego Urzędu Pracy,  tym razem położonej aż na 13 piętrze. W trakcie mieliśmy okazje porozmawiać  o aktualnie prowadzonych przez Urząd projektach i zwykłych codziennych sprawach doradców, wymienialiśmy się także doświadczeniami. W związku z tym, że siedziba Urzędu znajduje się na ostatnim piętrze dodatkowo mieliśmy szansę na podziwianie niezwykłego widoku panoramy Gdańska. 

Po wizycie w Centrum dotarliśmy do Hotelu Dal, głównego miejsca naszej konferencji. Program zapowiadał się interesująco: w pierwszym dniu wystąpienia plenarne, zaś w drugim dniu warsztaty. 

Na początku organizatorzy przywitali członków Stowarzyszenia, pozostałych uczestników  i prelegentów oraz przedstawili  działalność Stowarzyszenia w minionym roku, podsumowali VII edycję Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą.  Olimpiada ta jest skierowana  do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Koordynatorka Olimpiady, Jagoda Kropidłowska,  omówiła założenia dotyczące brania udziału w tym przedsięwzięciu, benefity płynące z uzyskania tytułu laureata. O popularności olimpiady świadczy to, że do pierwszego etapu zgłasza się rok rocznie ponad 1000 uczniów. Koordynatorka podkreśliła dodatkowo, że przedsięwzięcie to jest organizowane dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Następnie Ewa Dębska omówiła ideę oraz wybrane działania, podjęte akcje i inicjatywy  w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a następnie byliśmy świadkami wręczania wyróżnień na ręce przybyłych przedstawicieli placówek. Formuła uroczystego przekazywania nagród, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia, podkreśla znaczenie podejmowanych akcji ukierunkowanych na promowanie wspólnotowości i synergii w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego i zwraca uwagę na budowanie własnego rozwoju i j kariery zawodowej .  

Część właściwą konferencji rozpoczęła swoim wystąpieniem Anna Royon-Weigelt przedstawicielka Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców. Nasz gość specjalny mówiła o tym jak czwarta rewolucja przemysłowa wpłynęła na rynek pracy. Zastanawiała się, czy w obecnych realiach pracy 4,0 potrzebny jest też doradca 4,0. Prelegentka dzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi  tendencji na rynku pracy w Niemczech oraz rozumienia pracy przez naszych zachodnich sąsiadów.  Wątek dotyczący rewolucji 4,0 podtrzymał dr Dariusz Danilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jednym z pytań, na które starał się odpowiedzieć brzmiało: jakie korzyści i jakie problemy wywołuje na rynku pracy rewolucja 4.0 – ta z dostępem do danych, sztuczną inteligencją itp. Na podstawie raportu „Forbesa” trendy 2017 opowiedział o tym jak będzie zmieniał się świat w najbliższej przyszłości i jak te zmiany mogą wpłynąć na pracę doradcy zawodowego w obszarze procesu doradzania indywidualnego i grupowego oraz jak będzie wyglądała kariera w 2020 roku.  Następnie Kariona Chamier-Ciemińska omówiła działalność Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Kierowniczka CRT charakteryzowała podejmowane przez placówkę działania skoncentrowane na odkrywaniu i lepszym wykorzystywaniu mocnych stron, mówiła o tym jak w pracownicy Centrum pomagają uczestnikom zajęć zmieniać wyzwania w realne osiągnięcia, jak koncentrować się na własnym potencjale rozwojowym, a także jak działają: Akademia Kariery, Strefa Osobistego Rozwoju (w której odbywają się treningi umiejętności w formie indywidualnych spotkań i warsztatów), Strefa Biznesowa. Po wycieczce w Centrum i wysłuchaniu wystąpienia Pani Kierownik można uznać, że założenie mówiące o tym, że atrakcyjność miejsca  i otoczenie biznesowe wzmacniają procesy doradcze jest w pełni realizowane. W dalszej części Konferencji pan Damian Orzeł z Pomorskiej Strefy Ekonomicznej omawiał pracę doradcy z zakładzie pracy. Kolejny referat wygłosiła Katarzyna Merska z Portalu-Gumtree. Zastanawiała się gdzie leży klucz do skutecznej współpracy między szkołą, doradcą zawodowym i pracodawcą? Na podstawie analizy projektów z konsultacji społecznych przeprowadzonych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku  i w Lublinie oraz w odwołaniu do wywiadów przeprowadzonych z uczniami w szkołach objętych programem „Start do Kariery”  uznała, że problematyka doradztwa zawodowego nie jest dostatecznie znana nauczycielom i rodzicom i uczniom. Występująca postawiła tezę, że  agencje rekrutacyjne są idealnym partnerem dla szkół w zakresie doradztwa zawodowego. Przedstawicielka Portalu-Gumtree na koniec wystąpienia zaprezentowała rekomendacje, za pomocą których będzie możliwe nawiązanie współpracy na linii biznes – szkoła. Następnie zabrała głos Monika Zakrzewska reprezentantka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Znawczyni problematyki w zaangażowany sposób omówiła sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Stwierdziła też, że  należy w pracy  z osobami z niepełnosprawnością należy przejść od modelu zależności do modelu niezależności  w dorosłym życiu tych osób. Przedstawiła praktyczne odniesienia koncepcji ICF oraz Model Job Coaching, który niesie zmianę podejścia w aktywizacji zawodowej osób  z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy z usług tradycyjnych na zgodne z modelem Wspomaganego Zatrudnienia. W przedostatnim wystąpieniu głos zabrała Katarzyna Chojecka, Powiatowy Doradca Zawodowy. Autorka wykorzystała hasło przewodnie: „Powinność zakłada możność” podzieliła się z nami opinią na temat jakości działań doradczych w szkołach, pokazała różne poziomy zaangażowania organów prowadzących szkoły, różne podejścia grona pedagogicznego do doradztwa zawodowego. Przekonywała, że jakość działań doradczych  w szkołach zależy przede głównie od świadomości dyrekcji  oraz od motywacji  kadry pedagogicznej  do realizacji WDSZ.  Prelegentka przedstawiła analizę SWOT stanowisk pracy doradców/liderów doradztwa zawodowego szkół w Powiecie Gdańskim.  Na koniec w entuzjastyczny sposób omówiła stosowane w Powiecie Gdańskim „dobre praktyki” takie jak: działania Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, wizyty studyjne w pracowniach edukacyjnych u pracodawcy, w szkołach kształcących TM, warsztatach, Targach Pracy, Dniach Otwartych Szkół, spotkaniach warsztatowych,  monitorowanie dobrych praktyki w szkołach czy studia dla nauczycieli. W ostatnim wystąpieniu  Anna Royon-Weigelt omówiła zasady rekrutacji w Niemczech i we Francji. Prelegentka podzieliła się swoim osobistym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania w dwóch kulturach: niemieckiej i francuskiej.  Pokazała na czym polegają różnice w standardach procesu rekrutacji w tych dwóch krajach.  Wszyscy docenili nie tylko merytoryczne przygotowanie autorki, ale trud mówienia w języku polskim. Przyjęta przez prelegentkę konwencja przekazu ukazująca różnice kulturowe,  wprowadziła słuchających w wesoły nastrój tuż przed uroczystą kolacją i wieczorkiem tanecznym. Podczas  posiłku toczyły się nieprzerwane rozmowy na tematy zawodowe i nie tylko, niektórzy nawet tańczyli do ostatniej melodii.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęła Beata Grzelak, przewodnicząca SDSiZ RP podsumowaniem obrad poprzedniego dnia. Następnie dr hab. Małgorzata Rosalska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprosiła nas do porywającego wystąpienia na temat Empowermentu traktowanego jako cel i strategia działania doradcy zawodowego. Referentka scharakteryzowała cztery obszary empowermentu: pracę z jednostką, z grupą, na poziomie instytucjonalnym i w środowisku lokalnym. Każdy z nich odniosła do doradztwa, uznając, że może prowadzić on do upełnomocnienia doradców w kontekście rozwoju szkoły oraz  wzmacnia kompetencje doradców m.in. w pracy na przekonaniach i nad przekonaniami młodych ludzi.

Następnie rozpoczęła się część warsztatowa.  Oczekiwaliśmy od prowadzących, że podzielą się  z nami wiedzą praktyczną i  pokażą nam narzędzia, z których będziemy mogli korzystać na co dzień w pracy. 

Wioletta Lip zabrała nas w świat marzeń. Pokazała sposób w jaki marzenia łączą się  ze stawianiem celów, jak motywować siebie do realizacji własnych marzeń i wyjaśniła jaki wpływ  na realizację celów ma wizualizacja marzeń. Elżbieta Krzyżaniak również zajęła się marzeniami,  ale z perspektywy planowania kariery zawodowej. Ukazała znaczenie marzeń w kontekście neurofizjologicznym, ale też podzieliła się listą pytań przydatnych przy planowaniu kariery.  Podczas warsztatów poznaliśmy strategię Walta Disneya, którą można wykorzystać do eksplozji ich kreatywności w poszukiwaniu właściwej ścieżki zawodowej.

Agnieszka Marusiak podczas warsztatu poświęconego  Assesment Center w pracy doradcy zawodowego podzieliła nas na grupy. Każda z grup wykonywała inne zadanie, a następnie je omawialiśmy. Tym sposobem poznaliśmy różne narzędzia wykorzystywane w Assesmencie. Warsztaty skończyły się wzajemną wymianą doświadczeń na temat technik, metod i narzędzi stosowanych w poradnictwie grupowym.

Wiktor Wołoszko podczas warsztatu pokazywał w jaki sposób doradca edukacyjno-zawodowy może wykorzystywać gry szkoleniowe w swojej pracy. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie kompetencje można zdiagnozować za ich pomocą, w jakich sytuacjach warto je wykorzystywać oraz  jaka jest rola prowadzącego podczas prowadzenia gry szkoleniowej. Tworzyliśmy także profil kompetencji młodzieży, których rozwój gwarantuje powodzenie na rynku pracy. 

Monika Zakrzewska pokazała jakie i w jaki sposób stosować narzędzia w pracy z uczniami  z niepełnosprawnością intelektualną. Podała także przydatne strony internetowe oraz inne narzędzia pomocne w planowaniu kariery osób z niepełnosprawnością.

Joanna Bienia- Fijas podjęła wątek, w którym kreatywność uczyniła podstawą przedsiębiorczych działań młodych ludzi.  

Katarzyna Janas podczas warsztatów pokazała, w jaki sposób można dokonywać wyboru zawodu biorąc pod uwagę talenty człowieka i jego motywację wewnętrzną. 

Agata Zapolska-Downar przedstawiła koncepcje temperamentu wg Eysencka (neurotyk, choleryk, flegmatyk, sangwinik) i zaprezentowała jak można wykorzystać wiedze na temat tej koncepcji podczas porady doradczej. 

Dorota Derheld zaprosiła nas do ćwiczeń podczas których rysowaliśmy, malowaliśmy mandale  np. ja w relacji do pracy. Omówiła  jaki jest cel rysowania mandali, pokazała tajniki mandali i czego dzięki stosowaniu tego narzędzia doradca  może się dowiedzieć o uczniu. 

Katarzyna Merska podzieliła się swoją wiedzą na temat wykorzystania Internetu jako narzędzia poszukiwania pracy. Pokazała stosowane narzędzia, portale rekrutacyjne, ale także nowoczesne sposoby prezentowania umiejętności i doświadczenia zawodowego. 

Karolina Wołosowska zapoznała nas z modelem FRIS i jego czterema perspektywami: faktami, ideami, relacjami i strukturami. Pokazała zależność między Stylem Myślenia i dodatkowymi preferencjami   ze Stylem Działania. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym w jakim stopniu nasz Styl Działania wpływa na komunikację z inną osobą np. naszym partnerem.

dr Marta Penczar, Monika Liszewska (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową) pokazały narzędzia, z których mogą korzystać nauczyciele, prowadzący warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzące skoncentrowały się zwłaszcza na problematyce osiągania sukcesu w dzisiejszej rzeczywistości. 

W sumie w ofercie było 12 warsztatów. Każdy przy zapisie mógł wybrać 4 z nich. Podczas każdego warsztatu otrzymywaliśmy materiały do pracy, linki do stron, gdzie można znaleźć dalsze informacje dotyczące pracy według danego pola tematycznego. Jeszcze po warsztatach prowadzący korespondowali z uczestnikami i przysyłali dodatkowe materiały. 

Niewątpliwie czas konferencji  był okresem niezwykle intensywnej pracy percepcyjnej, stwarzał szansą na wymianę doświadczeń, poznawanie się, nawiązywania kontaktów, które  w przyszłości mogą zaowocować współpracą, wzajemnym wsparciem i pomocą – co w pracy  i w życiu doradcy stanowi  podstawową treść.

Na koniec Beata Grzelak podsumowała konferencję i złożyła w imieniu Zarządu  i wszystkich uczestników szczególne podziękowania Renacie Dankowskiej z firmy Progra, promotorce konferencji w Gdańsku, Monice Piekarz – doradczyni zawodowej z Gdyni oraz wszystkim doradcom zawodowym z Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych, którzy byli zaangażowani w organizację konferencji . Na koniec wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie. Część osób wyjechała, ale niektórzy wzięli udział w prowadzonej przez profesjonalną przewodniczkę wycieczce po Gdańsku. Wspólnie zwiedziliśmy Dwór Artusa, Bazylikę Mariacką, przeszliśmy Długim Pobrzeżem nad Motławą do Żurawia. Dotarliśmy również pod Pomnik Poległych Stoczniowców, weszliśmy  do Europejskiego Centrum Solidarności i oglądaliśmy stocznie z tarasu widokowego, skąd rozciąga się panorama na Stocznię Gdańską. Wszyscy byliśmy zadowoleni z wycieczki, dzięki wspaniałej przewodniczce nawet osoby, które wcześniej odwiedziły wspomniane miejsca nie nudziły się. Jednym słowem konferencja spełniła nasze oczekiwania zarówno w warstwie merytorycznej, jak organizacyjnej jak również w warstwie rozrywkowej. Nade wszystko jednak poznaliśmy się lepiej jako członkowie jednego Stowarzyszenia. 

Pobierz podsumowanie w pliku PDF


Pozostałe aktualności

Podsumowanie X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Podsumowanie X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Bądź architektem swojego szczęścia" oraz wręczenie Dyplomów nagrodzonym i wyróżnionym odbędzie się tradycyjnie...

06 lipca 2019czytaj wiecej

XXIX KONFERENCJA SZKOLENIOWA SDSiZ RP ROZPOCZYNAMY ZAPISY

w dniach 27-28 września 2019 r. zapraszamy do Pruszkowa...

03 lipca 2019czytaj wiecej

Kongres Poradnictwa

1 lipca 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy...

13 czerwca 2019czytaj wiecej

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Dane adresowe
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres mailowy, korespondencyjny, można też się z nami skontaktować telefonicznie.

Siedziba Zarządu Głównego:

ul. Wspólna Droga 10 m 65
04-352 Warszawa

Konto Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:

ING Bank Śląski 30 1050 1038 1000 0022 8109 4199

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
00-987 WARSZAWA 4
ul. Targowa 73

Skrytka pocztowa Nr 27

 

newsletterZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Strona głównaO nasProjektyKonferencjeSzkoleniaLinkiKontaktOTKOlimpiada
Copyright © 2014 :: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Projekt i realizacja: Webdreamers