Dziś jest 15 września 2019 r.


Linki

Poniżej przedstawiamy polecane linki:

 • www.iaevg.org
  Największe na świecie stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych IAEVG reprezentuje pojedyncze osoby oraz stowarzyszenia państwowe i regionalne zajmujące się doradztwem oświatowym i zawodowym na wszystkich kontynentach.
 • www.mlodziez.org.pl
  Strona przeznaczona dla osób szukających np. możliwości zdobycia środków na ciekawe projekty lub staże, wymiany czy też wolontariat. Program MŁODZIEŻ (ERAZMUS+) to program edukacyjny Wspólnoty Europejskiej.
 • www.neokariera.pl
  Wydawca kwartalnika „Doradca Zawodowy”
 • www.progra.pl 
  Najlepsza w Polsce firma zajmująca się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego związanego z poradnictwem zawodowym i planowaniem kariery, zawierającego m.in. profesjonalne, znormalizowane testy do samobadania.
 • www.lifelongguidance.net
  Witryna projektu Europejskie Forum Poradnictwa Zawodowego, prezentuje cele i działania podejmowane w ramach tworzenia europejskiej sieci forów poradnictwa, która służyć ma wdrażaniu idei całożyciowego uczenia się.
 • www.eures.praca.gov.pl
  Portal Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) - sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia.
 • www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance
  Strona internetowa Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (The European Centre for the Development of Vocational Training) CEDEFOP nt. poradnictwa zawodowego.
 • www.guidance-europe.org
  Strona internetowa europejskiego forum badań nad poradnictwem, powstaje w ramach programu Leonardo da Vinci pt. "Wspieranie innowacyjnego poradnictwa i doradztwa: budowanie dialogu pomiędzy teorią i praktyką".
 • www.ec.europa.eu/ploteus
  Jest to witryna internetowa oferująca ponad 5000 linków do stron internetowych podzielonych na 5 kategorii: możliwości uczenia się, krajowe systemy edukacyjne, wymiany i stypendia, kontakt, przeprowadzka do innego kraju.
 • www.euroguidance.net
  Strona europejskiej sieci Euroguidance, promującej edukacyjną i zawodową mobilność. Adresowana jest głównie do doradców zawodowych. Stanowi platformę wymiany informacji i współpracy partnerów projektu Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego.
 • www.biura-karier.net
  Informacje nt. działalności Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier (OSBK), która powstała na mocy porozumienia podpisanego w grudniu 1998 r. przez Kierowników Biur Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów.
 • www.euroguidance.pl
  Euroguidance jest siecią wspierającą mobilność edukacyjną i zawodową, której celem jest wymiana i udostępnianie informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie.
 • www.koweziu.edu.pl
  Strona zawierająca informacje na temat działalności Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (KOWEZiU).
 • www.ohp.pl
  Strona ochotniczych hufców pracy, zawiera m.in. informacje na temat działalności usługowej w zakresie poradnictwa zawodowego mobilnych centrów informacji zawodowej, młodzieżowych centrów kariery, klubów pracy oraz młodzieżowych biur pracy.
 • www.psz.praca.gov.pl 
  Portal zawierający m.in. informacje na temat publicznej służby zatrudnienia, informacje o usługach rynku pracy, dane statystyczne, adresy urzędów pracy, publikacje: Rynek Pracy, raporty o usługach rynku pracy.

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Dane adresowe
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres mailowy, korespondencyjny, można też się z nami skontaktować telefonicznie.

Siedziba Zarządu Głównego:

ul. Wspólna Droga 10 m 65
04-352 Warszawa

Konto Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:

ING Bank Śląski 30 1050 1038 1000 0022 8109 4199

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
00-987 WARSZAWA 4
ul. Targowa 73

Skrytka pocztowa Nr 27

 

newsletterZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Strona głównaO nasProjektyKonferencjeSzkoleniaLinkiKontaktOTKOlimpiada
Copyright © 2014 :: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Projekt i realizacja: Webdreamers