Dziś jest 22 lipca 2019 r.


Członkostwo

Przyłącz się do aktywnych!

Zapraszamy do Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie zrzesza doradców zawodowych, czyli osoby, które mają kwalifikacje doradcy zawodowego lub wykonują w praktyce zadania (minimum dwuletni staż pracy) z zakresu doradztwa.

Osoba, która nie ma kwalifikacji doradcy i nie pracuje na takim stanowisku, a chciałyby zostać członkiem Stowarzyszenia, może być przyjęta i zostać tzw. członkiem wspierającym (bez prawa głosu w wyborach).

Procedura przyjęcia:

 1. Osoba zainteresowana zapoznaje się ze Statutem Stowarzyszenia i drukuje sobie deklarację członkowską ze strony internetowej: www.sdsiz.com.pl.
 2. Deklarację wypełnia odręcznie (czytelnie) lub na komputerze; w każdym przypadku musi ją własnoręcznie podpisać. Niezbędne jest podanie informacji o posiadanych kwalifikacjach zawodowych oraz kontaktu telefonicznego i adresu internetowego.
 3. Tak wypełnioną deklarację można wysłać zwykłą pocztą na adres:
  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP  
  00-987 WARSZAWA 4
  ul. Targowa 73
  Skrytka pocztowa Nr 27
  lub mailem na adres biuro@sdsiz.com.pl.
 4. Deklaracje są rozpatrywane na zebraniach Zarządu Głównego. Pisemnego wsparcia deklaracji udzielają członkowie Zarządu po analizie podanych w niej danych. Zebrania Zarządu odbywają się na ogół raz w miesiącu.
 5. Osoba przyjęta do Stowarzyszenia otrzymuje pocztą, mailem, lub faxem informację potwierdzającą przyjęcie.
 6. Wpisowe w wysokości 10 zł  oraz składki roczne w wysokości 50 zł należy wpłacać na konto Stowarzyszenia:
  ING Bank Śląski 30 1050 1038 1000 0022 8109 4199
  .
 7. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia drogą telefoniczną  500 447 262 lub internetową biuro@sdsiz.com.pl .
 8. Wszyscy członkowie SDSiZ RP (zarówno nowi, jak i dotychczasowi) regularnie opłacający składki, mają prawo do:
  1. Bezpłatnego otrzymywania pozyskanych przez Zarząd Główny profesjonalnych materiałów szkoleniowych,
  2. Pierwszeństwa w bezpłatnych seminariach, szkoleniach oraz ulg w konferencjach organizowanych przez SDSiZ RP,
  3. Ulg i rabatów w zakupie odpłatnych szkoleń i produktów SDSiZ RP,
  4. Otrzymywania w pierwszej kolejności (przed oficjalnym wydaniem) raportów, badań i wewnętrznych opracowań SDSiZ RP.
 
UWAGA !
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (członków i sympatyków SDSiZ RP) do współpracy.

 

Pobierz deklarację członkowską

 

 

 


NAPISZ WIADOMOŚĆ

Dane adresowe
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres mailowy, korespondencyjny, można też się z nami skontaktować telefonicznie.

Siedziba Zarządu Głównego:

ul. Wspólna Droga 10 m 65
04-352 Warszawa

Konto Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:

ING Bank Śląski 30 1050 1038 1000 0022 8109 4199

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
00-987 WARSZAWA 4
ul. Targowa 73

Skrytka pocztowa Nr 27

 

newsletterZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Strona głównaO nasProjektyKonferencjeSzkoleniaLinkiKontaktOTKOlimpiada
Copyright © 2014 :: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Projekt i realizacja: Webdreamers