SEMINARIA INFORMACYJNE

Ciekawa oferta dla doradców zawodowych Seminaria informacyjne pt. „Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych” http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/seminaria-w-projekcie-zsk/1136-walidacja-i-zapewnianie-jakosci-w-zsk

EUROPASS PORTFOLIO DLA DORADCÓW

Dla sympatyków i członków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP mamy kilka miejsc na bezpłatnym seminarium „Portfolio Europass narzędziem skutecznej prezentacji na rynku pracy i edukacji”. Szkolenie odbędzie się w Warszawie 13 listopada 2015. Uczestnicy ponoszą koszt dojazdu. Pobierz program wydarzenia>>>   Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się drogą …

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, Fundacja Imago i fińscy eksperci z firmy Spangar Negotations serdecznie zapraszają członków Stowarzyszenia na konferencję nt. nowożytnego poradnictwa zawodowego. KONFERENCJA „PORADNICTWO ZAWODOWE WEDŁUG PODEJŚCIA SOCJODYNAMICZNEGO VANCE’A PEAVY’EGO” Podsumowanie efektów realizacji projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” TERMIN: 09 CZERWCA 2015 MIEJSCE: Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, …

BEZPŁATNA E-LEKCJA SZKOLENIA ETRENER

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną, pokazową e-lekcję szkolenia eTrener, która odbędzie się w wirtualnym pokoju (on-line) dnia 26 lutego w godz. 12:00 – 12:30. e-lekcja jest wprowadzeniem do innowacyjnego szkolenia eTrener, na którym możesz zdobyć konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie skutecznego prowadzenia szkoleń, seminariów, prezentacji w wirtualnych pokojach. Jest …

PROJEKT DLA WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ IM. J. KORCZAKA

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa w związku z realizowanym projektem pt. „Modelowo Zarządzana Uczelnia” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby …

OLIMPIADA SDSIZ

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na organizowanie i prowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. Głównym …