Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

KONKURS

Zapraszamy Państwa
do udziału w konkursie dla doradców zawodowych „Niebanalnie o doradztwie”.

START: od 1 czerwca 2022
ZŁOSZENIA PRZYJMOWANE: do 30 czerwca 2022

Celem Konkursu Niebanalnie o doradztwie jest ukazanie innowacyjnych i praktycznych działań z zakresu doradztwa zawodowego
w placówkach oświatowych i innych podmiotach działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Uczestnikiem Konkursu może być placówka/ podmiot zajmująca się doradztwem zawodowym działająca na rzecz dzieci i młodzieży w obszarze doradztwa zawodowego realizująca innowatorski autorski projekt skierowany do dzieci i młodzieży z obszaru doradztwa zawodowego.

Podmiot zgłaszający może zgłosić nie więcej niż jedno działanie/projekt, którego efektem jest produkt rozumiany jako
scenariusz zajęć, publikacja, artykuł, film, nagranie video itp.

Zgłoszenia do konkursu Niebanalnie o doradztwie może dokonać dyrektor danego podmiotu.

Zgłoszenie musi spełniać poniższe kryteria formalne:

  • zgłoszone działanie/projekt realizowane nie później niż 2 lata liczone od daty ogłoszenia konkursu przez Organizatora SDSiZ RP;
  • działanie skierowane jest do dzieci i młodzieży i dotyczy tematyki z obszaru doradztwa zawodowego;
  • działanie autorskie, nie realizowane w ramach innego projektu (np. POWER, finansowanych przez UE).SZCZEGÓŁY KONKURSU (w tym o nagrodach) W REGULAMINIE:
    REGULAMIN
    ZAŁACZNIK 1
    ZAŁĄCZNIK 2