Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

OTK – co to jest?

CO TO JEST OTK?

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich
i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
– wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

OD KIEDY DZIAŁAMY?

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku, w dniach 5 – 11 października 2009 r.

Odbywa się w trzecim tygodniu października.

DLA KOGO?

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

KOGO SZUKAMY?

Zapraszamy wszystkich pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne, zaangażowane media.

CO OFERUJEMY?

Dla podmiotów (osób), które zamierzają prowadzić działania i przedsięwzięcia w ramach OTK oraz zgłoszą swój akces, umożliwiamy dostęp do pakietów bezpłatnych materiałów promocyjnych i metodycznych.

NAGRODY?

Za szczególną aktywność i nowatorstwo zaprezentowane podczas OTK przewidujemy nagrody.
Organizatorzy imprez i aktywni uczestnicy otrzymają pisemne podziękowanie i potwierdzenie czynnego udziału w projekcie,
a raporty z działań będą zaprezentowane na stronach internetowych OTK i SDSiZ.

Działania OTK

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł,
każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.
Między innymi mogą to być:

• działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady, targi, konkursy itp.),
• działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.