Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
Siedziba Zarządu Głównego
ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
biuro@sdsiz.com.pl
telefon: 500 447 262
NIP: 526-24-17-100
REGON: 012559672
KRS: 0000101363

Konto Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP: 
ING Bank Śląski 30 1050 1038 1000 0022 8109 4199