Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

XXXI Konferencja Szkoleniowa 2021

ZAPRASZAMY NA XXXI KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ SDSIZ RP 2021

„Solidne podstawy – profesjonalne działanie”

Tytuł konferencji jest mocno sugestywny. Przez kolejne lata prelegenci i uczestnicy wspominali o podstawach do pracy w doradztwie zawodowym.
W tym roku staramy się „zapewnić” solidną dawkę informacji o trendach w teoriach doradczych i ich zastosowaniach. Wszystko po to, abyśmy stawali się coraz to lepszymi profesjonalistami.

LINK DO REJESTRACJI    INFORMACJE ORGANIZACYJNE 2021         NASI PRELEGENCI       STRESZCZENIA       MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

HARMONOGRAM KONFERENCJI
PIĄTEK – 24 września 2021 r.

12:00 – 12:10 Powitanie – przedstawienie programu Konferencji
12:10 – 12:25 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych – 30 lat historii
12:25 – 12:45 Rozdanie nagród OTK 2020 – zapowiedź OTK 2021
12:45 – 13:00 Przerwa

Pierwszy blok konferencyjny:
13:00 -13:20  „Life Design Counseling” – refleksje poradoznawcy”
dr hab. prof. DSW Bożena Wojtasik (on-line)
13:20 – 13:40 „Co dzieci wiedzą o pracy?” dr hab. prof. UŁ Anna Paszkowska-Rogacz (on-line)
13:40 – 14:00 „O wzajemnych relacjach między poradoznawstwem a praktyką doradczą.
dr hab. prof. UAM Małgorzata Rosalska (on-line)
14:00 – 14:20 „Filozoficzne przesłanki współczesnego doradztwa zawodowego” – dr Monika Mazur-Mitrowska, psycholog, doradca zawodowy, SDSiZ RP (on-line)
14:20 – 14:40 „Doradztwo zawodowe w modelu popytowym” – Iwona Zaborowska, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
14:40 – 14:50 Przerwa

Drugi blok konferencyjny:
14:50 – 15:10 „Gallup z talentem” – Aneta Nowakowska (on-line)
15:10 – 15:30 „Wyzwania „po”pandemiczne a dydaktyka. Wykorzystanie w narzędzi opartych na postulatach neurodydaktycznych.
Profil BrainCore wspierający ucznia w rozwoju i nauce.” – Tomasz Waleczko, trener BrainCore
15:30 – 15:50 „Wokół relacji doradczych – terapia schematów w doradztwie zawodowym” – Anna Sowińska (on-line)
15:50 – 16:10 „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi” – dr Paweł Wolski (on-line)

16:10 – 16:20 przerwa
GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI (blok tłumaczony):
16:20 – 16:40 „Postmodernising Career counselling in (South) Africa to enhance 'best practice’: At the coalface while 'tradition’ dictates”
prof. Kobus Maree Uniwersytet w Pretorii (RPA) (on-line)
16:40 – 17:00 „Career Coach” – Elena Zaglaridou – Education Future Skills Development Lead Microsoft Central Eastern Europe (Grecja) (on-line)
17:00 – 18:00 „Hope-Action Theory in Action” – dr Norman Amundson i Andrea Fruhling (Kanada) (on-line)

18:30 – Spotkanie integracyjne w wersji stacjonarnej

SOBOTA – 25 września 2021 r.
Warsztaty:
dr hab. prof. UŁ Anna Paszkowska-Rogacz
„Zarys koncepcji konstrukcji kariery Marka Savickasa w mikronarracjach” (1/4)
Agata Kowalik-Zydek – Inspiratornia, pedagog, trener, tutor, doradca edukacyjno-zawodowy
„Wizualny narzędziownik doradcy – wykorzystanie projekcji i metod kreatywnych w pracy z klientem” (2/4)
Renata Dankowska, Agnieszka Ciereszko – Akademia Webinaru www.akademiawebinaru.pl
„Nowa ziemia – wzbogacenie warsztatu doradcy zawodowego o scenariusz zajęć grupowych  z elementami grywalizacji i storytellingu” (2/4)
dr hab. Małgorzata Rosalska prof. UAM
Technika Q-sort i inne techniki pracy na przekonaniach na grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego” (2/4)

PATRONAT HONOROWY I PARTNERZY: