Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

XXXI Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP 2021 – prelegenci

NASI PRELEGENCI:

 

 

 

 

 

 

Dr Norman Amundson                  Andrea Fruhling

                   

  Bożena Wojtasik        Małgorzata Rosalska  Monika Mazur-Mitrowska    Iwona Zaborowska

             
Aneta Nowakowska               Anna Sowińska

            

Tomasz Waleczko          Paweł Wolski     Kobus Maree        Elena Zaglaridou

Anna Paszkowska-Rogacz   Agata Kowalik – Zydek       Agnieszka Ciereszko            Renata Dankowska

GOŚCIE SPECJALNI:

 Dr Norman Amundson jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Ma doktorat z University of Alberta, a także doktorat honoris causa Uniwersytetu w Umea w Szwecji. Pracuje w dziedzinie rozwoju kariery od ponad 40 lat i był zaangażowany w wiele krajowych i międzynarodowych projektów rozwoju kariery. W tym czasie opublikował wiele książek i artykułów, w tym jubileuszowe wydanie 2018 swojej nagradzanej w całym kraju książki „Active Engagement”. Ostatnio jest współautorem książek „Career Flow & Development: Hope in Action” oraz „Career Recovery: Creating Hopeful Careers in Difficult Times”. Wiele z jego książek i zeszytów ćwiczeń zostało przetłumaczonych na inne języki (japoński, koreański, duński, szwedzki, fiński, francuski, łotewski, estoński, rumuński, islandzki, arabski, węgierski, polski, grecki, holenderski). W swojej pracy podkreśla znaczenie kreatywności, wyobraźni, opowiadania historii, dynamicznego działania, metafor i nadziei. Dr Amundson prezentował swoje prace na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych (w ponad 30 krajach). Został również doceniony przez wiele krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych za swoje przywództwo i wkład w rozwój kariery, w tym Canadian Career Development Foundation, National Career Development Association i Swedish Career Development Association. Jego warsztaty szkoleniowe i prezentacje są zawsze bardzo oczekiwane i znane z tego, że są praktyczne, wciągające i interaktywne.

 

Andrea Fruhling jest certyfikowanym trenerem organizacyjnym (UBC), założycielem Doubleknot Works, dyrektorem wykonawczym Hope-Action Group i mentorem trenerem / instruktorem programu Coachingu Organizacyjnego na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Oprócz prywatnej praktyki coachingowej, Andrea opracowuje i dostarcza kursy blended learning dla praktyków kariery i organizacji na całym świecie, pomagając im znaleźć bardziej kreatywne sposoby pracy z klientami. Praca Andrei jest praktyczna i angażująca, z naciskiem na kreatywność, aktywne, oparte na mocnych stronach uczenie się, zaangażowanie zespołu i nadzieję.

Andrea Fruhling opracowała i współprowadziła kurs Certification in Hope-Action Theory and Practice, międzynarodowy kurs dla praktyków kariery i liderów. Opracowała kilka kursów we współpracy z dr Normem Amundsonem i Canadian Career Development Foundation, a także wygłosiła prezentacje, warsztaty i seminaria internetowe dla krajowych i międzynarodowych konferencji rozwoju kariery, stowarzyszeń i organizacji, a także prowadziła warsztaty dla wschodzących liderów w zakresie nawigacji kariery i rozwoju przywództwa. W odpowiedzi na kryzys bezrobocia Covid-19 Andrea dołączyła do elitarnego panelu specjalistów ds. Rozwoju kariery, aby zapewnić treści dla Hope Central, holistycznego systemu opracowanego przez Kuder, zapewniającego zasoby dla zwolnionych pracowników i wspierających ich specjalistów ds. Rozwoju siły roboczej.

____________________________________________________________________________________________

Bożena Wojtasik – dr hab., prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, doradca kariery, poradoznawca, pedagog, trener, konsultant, wykładowca akademicki, członek Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego (przewodnicząca w latach 2017-2020), członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP (przewodnicząca w latach 1999-2003), przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma Studia Poradoznawcze /Journal of Counsellogy. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z poradnictwem zawodowym i poradnictwem kariery. Prowadzę wiele prac licencjackich, magisterskich, doktorskich związanych z tą tematyką. Jestem recenzentką prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych z zakresu pedagogiki. Napisałam i opublikowałam 12 książek (4 monografie, 8 redakcja i współredakcja) oraz ponad 50 artykułów naukowych. Główna moja działalność zawodowa skupia się wokół problematyki doradcy zawodowego/doradcy kariery, pomocy w konstruowaniu drogi zawodowej/ życiowej klientów (Life Design Counselling & Education). Zajmuję się wspieraniem młodzieży i osób dorosłych w odkrywaniu i rozwoju ich talentów i pasji, a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych na współczesnym rynku pracy.

 

Małgorzata Rosalska – dr hab., pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół kształcących w zawodach oraz licznych publikacji z zakresu doradztwa zawodowego i polityki oświatowej.

 


Monika Mazur-Mitrowska  – doktor nauk humanistycznych, psycholog, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, nauczyciel, posiada także kwalifikacje z zakresu coachingu, przedsiębiorczości, zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie, oraz wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej, dydaktycznej, trenerskiej i doradczej. Uczestniczyła w projektach poświęconych zagadnieniom zawodoznawstwa. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. pedagogiki, filozofii i psychologii pracy, doradztwa zawodowego, coachingu. Prowadzi prace badawcze, koncentrujące się na tematyce doradztwa zawodowego oraz psychologii pracy, opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych, oraz współredagowała monografie naukowe.

afiliacja: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział w Radomiu; Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu; Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

 

Iwona Zaborowska – doradca zawodowy, Ekspert wojewódzki ds. doradztwa zawodowego w woj. podlaskim w ramach Podlaskiej Sieci Doradców Zawodowych,  trenerka II stopnia Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych w zakresie umiejętności miękkich, budowania zespołu, relacji, komunikacji interpersonalnej  motywacji, pracy zespołowej, delegowania zadań, poznawania siebie i swoich potencjałów, zarządzanie sobą w czasie czasem,  zarządzanie zasobami ludzkimi, delegowanie zadań – łącznie ok.  2 500 godz. szkoleniowych i doradczych dla różnych grup odbiorców, w tym również dla kadry kierowniczej i zarządzającej, kadry pedagogicznej i uczniów; organizacji pozarządowych, doradców zawodowych, trenerów kompetencji społecznych. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie doradztwa zawodowego, współautorka programów i scenariuszy w zakresie doradztwa zawodowego, innowacyjnego programu doradczego Zawodowy Nawigator, metody symulacyjnej Nowy model rekrutacji. Inicjator sieci doradców zawodowych i Ośrodków Kariery w województwie podlaskim. Specjalizuje się w sieciowaniu doradców oraz łączeniu zasobów i potencjałów na rzecz wspólnego celu.

__________________________________________________________________________________________

 

Aneta Nowakowska – pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, dyplomowany doradca zawodowy  i coach mocnych stron  (talentów Gallupa).  Ukończyłam certyfikowane studia w zakresie life coachingu pod ICF i zdobyłam certyfikat coacha mocnych stron. W życiu zawodowym wspieram młodzież i osoby dorosłe w odkrywaniu swoich talentów, przekształcaniu je w mocne strony i projektowaniu swoich ścieżek edukacyjno-zawodowych. Obecnie pracuję jako główny specjalista ds. doradztwa zawodowego w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES  gdzie prowadzę szkolenia dla nauczycieli, konsultacje i warsztaty dla uczniów oraz spotkania z rodzicami w zakresie doradztwa zawodowego i szerzenia wiedzy o talentach. Prywatnie fanka zdrowego gotowania i projektowania wnętrz.

 

Anna Sowińska – pedagog resocjalizacji, dyplomowany doradca zawodowy, coach kryzysowy. Ukończyłam m.in. dwa poziomy szkolenia certyfikującego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W  pracy łączę TSR z elementami tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnej.  Obecnie kształcę się w metodzie Sandplay Therapy. Jako praktyk, od 11 lat wspieram „zawodowo” zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Organizuję również spotkania superwizyjne dla doradców. W kręgach zawodowych interesuję się m.in. wielokulturowością, reorientacją zawodową opartej na kompetencjach oraz zjawiskiem wypalenia zawodowego. Prywatnie szalona fanka Bałkanów, etymologii i podróży z plecakiem.

__________________________________________________________________________________________

 Tomasz Waleczko – psycholog, trener II stopnia PTP, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Prowadzi treningi interpersonalne, pracuje w samorządach, oświacie, biznesie i organizacjach pozarządowych. Ułatwia ich funkcjonowanie i wspiera rozwój poprzez facylitację spotkań i szkolenia (14000 godzin) zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Prowadzi jednoosobową działalność: Instytut Witelon badający i ewaluujący efekty szkoleń, programów rozwojowych, projektów społecznych. Do tej pory zrealizował około20 projektów. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Opolskim, podyplomowe studium ewaluacji programów społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje praktyczne wykształcenie nieustannie uzupełniam, np.: Szkolenie asesorskie: Ocena Potencjału Zawodowego (OK.JFM); Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne); Szkoła Trenerów i Doradców Personalnych (Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys w Krakowie); Akademia Treningu Interpersonalnego (Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys w Krakowie). Rozwija swoją wiedzę poprzez: e-Szkolenia: Badania rynku;  podstawy .badania rynku; Blended learning Akademia PARP oraz szkolenia stacjonarne w Pracowni Testów PTP: Warsztat specjalisty HR, pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych. W swojej praktyce stosuje testy i narzędzia psychometryczne (ok. 20 testów PTP). Jest autorem scenariuszy zajęć służących rozwojowi kompetencji społecznych w 6 programach Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (Life Skills, Tkefio, Pekio). Przeprowadził 25 edycji szkół trenerów biznesu obecnie prowadzi trenerskie kursy w zakresie rozwoju opartego o neurofizjologię.

 

Paweł Wolski, psycholog, doradca kariery, Professional Certified Coach International Coaching Federation – od 2006 r. prowadzi indywidualne sesje coachingowe, kierownik studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS – „Jobcoaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery”, doktor i wykładowca na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS, autor publikacji z dziedziny psychologii pracy i rehabilitacji, trener – od 2014 r. prowadzi szkolenia z zakresu coachingu, umiejętności społecznych, psychologii i doradztwa zawodowego, posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju – Edexcel i BTEC Professional Qualifications, certyfikowany użytkownik Career Capital Questionaire i Reiss Motivation Profile, wdrożył i współrealizował liczne projekty coachingowe (grupowe i indywidualne) we współpracy z takimi firmami i organizacjami jak: PLL LOT, Orange Polska, Tesco Polska, PKP intercity, PKP PLK, Saint Gobain, L Grant HR Consulting, BPI Polska, WYG International, Pracownia Poznawczo – Behawioralna Marii Rotkiel, Integracja, ONZ, ZUS, Jeronimo Martins.

 

 

prof. Kobus Maree jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Psychologii Edukacyjnej na Uniwersytecie w Pretorii. Jego główne zainteresowania badawcze to ułatwianie zrównoważonej godnej pracy dla wszystkich, doradztwo w zakresie budowania siebie i kariery, doradztwo w zakresie projektowania życia, inteligencja emocjonalno-społeczna, odpowiedzialność społeczna i ułatwianie uczenia się w matematyce. Były redaktor wielu czasopism naukowych, na przykład South African Journal of Psychology, jest obecnym redaktorem African Journal of Career Development i redaktorem regionalnym Southern Africa: Early Child Development and Care. Kobus jest jedynym afrykańskim przedstawicielem w następujących głównych komitetach naukowych (UNESCO): a. Przewodniczący UNESCO ds. Poradnictwa i Doradztwa Przez Całe Życie oraz b. Przewodniczący Sieci Uniwersyteckiej i Twinningu UNESCO (UNITWIN).

 

 

Elena Zaglaridou – jest menedżerem ds. rozwoju umiejętności przyszłości w sektorze edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej Firmy Microsoft, współpracy z 33 krajami, aby umożliwić instytucjom, nauczycielom i uczniom rozwijanie przyszłych umiejętności w nowoczesnym miejscu pracy. Jest absolwentką MBA i pracowała zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w Grecji i za granicą. W firmie Microsoft pracuje od 2005 roku, pracując w edukacji od ponad 7 lat. Pasjonuje się technologią i wspieraniem studentów w osiągnięciu pełnego potencjału i odpowiednich umiejętności na współczesnej arenie pracy.

 

 

WARSZTATY
__________________________________________________________________________________________

Anna Paszkowska-Rogacz – dr hab.,  prof. UŁ, Obecnie jest dyrektorem  Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, na którym w roku 1978 rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta. W jej 42-letniej pracy naukowej znaczące miejsce zajmują publikacje poświęcone psychologii pracy i doradztwu zawodowemu, poruszające głownie aspekty wyborów zawodowych, ich uwarunkowań psychologicznych oraz procesu doradczego. Opublikowała ponad 60 raportów z badań, artykułów i książek. Do najważniejszych i licznie cytowanych publikacji należą Psychologiczne podstawy wybory zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Parents as counsellors of their children. Ma doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych związanych z doradztwem zawodowym, wśród których wyróżniają się: LINK – Career Services for Better Jobs (2011-2012) oraz Family Career Compass – Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career (2013-2015). Brała udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz odbywała staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich takich jak Uniwersytet w Padwie, Uniwersytet Macedoński w Salonikach, University College i Trinity College w Dublinie. Była członkiem zespołów eksperckich opracowujących raporty m. in na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiej Fundacji Szkoleniowej (European Training Foundation) w Turynie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Międzynarodowego Towarzystwa Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego (IAEVG) Polskiego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

W latach 1994 – 1996 – brała udział w tworzeniu programu specjalności psychologicznej “Doradztwo zawodowe” na Uniwersytecie Łódzkim na zlecenie Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej, British Council i Banku Światowego w ramach projektu TOR8. Obecnie w Instytucie Psychologii UŁ prowadzi wykłady i seminaria dotyczące problematyki psychologii biznesu, doradztwa zawodowego i diagnozy psychologicznej. Prowadzi też wykłady popularyzujące wiedzę z tego zakresu zarówno wśród praktyków jak i badaczy
W Polsce i za granicą, miedzy innymi jako podwykonawca programu Komisji Europejskiej TAIEX.


Agata Kowalik – Zydek
– Pedagog, doradca edukacyjno-zawodowy, akredytowany tutor, trener rozwoju osobistego, senior trener BRAIN CORE Switzerland
oraz trener PERSO.IN®. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nieustannie podnosząca

swoje kompetencje na licznych kursach i studiach podyplomowych.  Od wielu lat prowadzi warsztaty
i spotkania indywidualne dla młodzieży, rodziców i specjalistów. Prowadzi również szkolenia rad pedagogicznych, współpracując ze szkołami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Tworzy autorskie programy edukacyjne oraz  narzędzia pracy.
Jako wielka entuzjastka i praktyk myślenia wizualnego od lat wykorzystuje je jako ważne narzędzie pracy. Uczy również innych, w jaki sposób przy jego pomocy wzmacniać procesy pamięciowe oraz wykorzystywać je jako narzędzie pracy kreatywnej.
Jej największą zawodową pasją jest odkrywanie potencjału młodych osób i inspirowanie ich do nieustannego rozwoju. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym między innymi w wieloletniej pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej wspiera młodzież oraz studentów w: osiąganiu swoich celów, podnoszeniu efektywności procesu uczeniu się i działania, kierowaniu swoim życiem, tak by mogli jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał i czerpać satysfakcję z życia zawodowego.
Prowadzi stronę internetową Inspiratornia.com oraz współadministruje grupę Kreatywni Doradcy Kariery na portalu Facebook.

Agnieszka Ciereszko – SZKOLENIOWIEC, AUTORKA PORADNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, METODYK ZDALNEGO NAUCZANIA. Właścicielka firmy Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju, marki Akademia Webinaru oraz Redaktor Naczelna kwartalnika “Doradca Kariery”. Wykładowca akademicki na kilku uczelniach. Współzałożycielka poznańskiego Stowarzyszenia WiDoK, działającego na rzecz planowania i rozwoju kariery. Autorka dwóch prac magisterskich: z andragogiki i psychologii, poradników i informatorów oraz książki dla młodzieży: „Praca i ja. Przygoda życia”. Twórca gier szkoleniowych oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Popularyzatorka refleksyjności i empatii w nauczaniu. Doświadczony żeglarz i mama 15 letniego syna.
Stawia na ludzi i ich zasoby: każdy może sięgać wyżej, niż mu się wydaje, że może!

Renata Dankowska – współzałożycielka i Prezes Zarządu firmy PROGRA, w której od 20 lat tworzy pomoce do doradztwa zawodowego, aby wesprzeć doradców profesjonalnymi narzędziami pracy. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych. Praktyk w zakresie tworzenia nowoczesnych narzędzi, programów komputerowych w dziedzinie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Aktywny doradca zawodowy. Współpracuje ściśle jako doradca zawodowy i przedsiębiorca z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Od 23 lat pracuje w dziedzinie poradnictwa zawodowego współpracując ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Akademickimi Biurami Karier, urzędami pracy, jednostkami OHP. Autor i współautor wielu pomocy do doradztwa zawodowego. Koordynator badań normalizacyjnych kilkunastu testów psychologicznych. Koordynotor i opiekun merytoryczny różnych projektów z doradztwa zawodowego, w tym projektu „Doradca 2000” dla MPiPS, projektu „Wyszukiwarka zawodów” dla KOWEZIU.
Niepoprawna optymistka, która uwielbia ludzi.