Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Dołącz do SDSiZ RP

Zapraszamy do Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
WZÓR DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

Stowarzyszenie zrzesza doradców zawodowych, czyli osoby,
które mają kwalifikacje doradcy zawodowego
lub wykonują w praktyce zadania (minimum dwuletni staż pracy) z zakresu doradztwa.

Osoba, która nie ma kwalifikacji doradcy i nie pracuje na takim stanowisku,
a chciałyby zostać członkiem Stowarzyszenia, może być przyjęta
i zostać tzw. członkiem wspierającym (bez prawa głosu w wyborach).

Procedura przyjęcia:

 1. Osoba zainteresowana zapoznaje się ze Statutem Stowarzyszenia i drukuje sobie deklarację członkowską ze strony internetowej: www.sdsiz.com.pl.
 2. Deklarację wypełnia odręcznie (czytelnie) lub na komputerze; w każdym przypadku musi ją własnoręcznie podpisać.
  Niezbędne jest podanie informacji o posiadanych kwalifikacjach zawodowych oraz kontaktu telefonicznego i adresu internetowego.
 3. Tak wypełnioną deklarację można wysłać zwykłą pocztą na adres:
  Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
  00-020 WARSZAWA
  ul. Chmielna 2 lok 31
  i mailem na adres biuro@sdsiz.com.pl.
 4. Deklaracje są rozpatrywane na zebraniach Zarządu Głównego.
  Pisemnego wsparcia deklaracji udzielają członkowie Zarządu po analizie podanych w niej danych.
  Zebrania Zarządu odbywają się na ogół raz w miesiącu.
 5. Osoba przyjęta do Stowarzyszenia otrzymuje pocztą, mailem, lub faxem informację potwierdzającą przyjęcie.
 6. Wpisowe w wysokości 10 zł  oraz składki roczne w wysokości 75 zł należy wpłacać
  na konto Stowarzyszenia:
  ING Bank Śląski 30 1050 1038 1000 0022 8109 4199
  .
 7. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia drogą telefoniczną  500 447 262 lub internetową biuro@sdsiz.com.pl.
 8. Wszyscy członkowie SDSiZ RP (zarówno nowi, jak i dotychczasowi) regularnie opłacający składki, mają prawo do:
  1. Bezpłatnego otrzymywania pozyskanych przez Zarząd Główny profesjonalnych materiałów szkoleniowych,
  2. Pierwszeństwa w bezpłatnych seminariach, szkoleniach oraz ulg w konferencjach organizowanych przez SDSiZ RP,
  3. Ulg i rabatów w zakupie odpłatnych szkoleń i produktów SDSiZ RP i partnerów,
  4. Otrzymywania w pierwszej kolejności (przed oficjalnym wydaniem) raportów, badań i wewnętrznych opracowań SDSiZ RP,
  5. Dostępu do platformy Office 365 (a w niej między innymi: mail’a służbowego, pakietu Office 365, dostępu do Platformy Wymiany i innych).
UWAGA !
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (członków i sympatyków SDSiZ RP) do współpracy.