Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

XXX Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP – prelegenci

NASI PRELEGENCI:

               

Anna Paszkowska-Rogacz  Marcin Olkowicz            Małgorzata Rosalska       Klaudia Stano                   

 

                

Zbigniew Brzeziński       Bartosz Żuk                Monika Mazur-Mitrowska   Agnieszka Orzechowska   

   

Barbara Górka              Tomasz Knopik

____________________________________________________________________________________________

Małgorzata Rosalska – dr hab., pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych („I Ty możesz kształcić mistrzów” oraz „Wiatr w żagle”). Autorka książek „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” (2012), „Dyrektor szkoły – administrator, menedżer, przywódca. Między szkolną codziennością a polityką oświatową” (2016). Współautorka książek „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych” (2012) „Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (2013), „Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych” (2014). 

Anna Paszkowska-Rogacz, dr hab.,  prof. UŁ, kierownik Zakładu Psychologii Biznesu
i Doradztwa Kariery w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie specjalizuje się w tematyce rozwoju kariery. W jej pracy naukowej znaczące miejsce zajmują publikacje poświęcone psychologii pracy i wyborowi zawodowemu, głównie w aspekcie uwarunkowań psychologicznych i przebiegu procesu poradnictwa. Opublikowała około 60 prac, w tym raporty z badań, artykuły i książki. Ma doświadczenie w międzynarodowych projektach dotyczących doradztwa zawodowego. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego.

Tomasz Knopik – doktor psychologii, mgr filozofii, adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS. Autor około 50 publikacji dotyczących psychopedagogiki zdolności, doradztwa zawodowego, inkluzji oraz kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży. Współtwórca Lubelskiego Laboratorium Talentów. Autor treningu mądrości – narzędzia wspomagającego zrównoważony rozwój uczniów zdolnych. Ekspert ORE, IBE, MEN i MNiSW w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji w sektorze edukacji. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Marcin Olkowicz – edukator, trener, wykładowca, ekspert ds. komunikacji; Chief Knowledge Officer SKM SAR, Przewodniczący i Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji (komunikacja marketingowa)  W praktyce zawodowej związanej z doradztwem rozwojowym i edukacją łączy ponad 25-letnie doświadczenia z pracy w komunikacji marketingowej z pasją, uprawianego czynnie od 20 lat, zawodu edukatora, trenera biznesu i doradcy. Prowadzi zajęcia przygotowujące studentów do startu zawodowego na Collegium Civitas i w School of Form (SWPS). Twórca programów edukacyjnych i rozwojowych. Prowadzi szkolenia i cykle warsztatowej związane z zarządzaniem zmianą, przywództwem, motywowaniem, rolą komunikacji w praktyce menedżerskiej oraz doskonalenia umiejętności osobistych. Wykładowca m.in. Szkoły Strategii Marki, Szkoły Zarządzania Projektami w Komunikacji przy SKM SAR. Trener w Szkole Trenerów Biznesu w warszawskim Ośrodku INTRA.  Praktyk i pasjonat edukacji zainteresowany naukowym, opartym o dowody, podejściem do nauczania osób dorosłych.

Agnieszka Orzechowska – odpowiada za promowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wśród interesariuszy w Polsce, budowanie partnerstw na rzecz wdrażania ZSK, prowadzenie seminariów, szkoleń, badań i analiz. Trenerka i moderatorka z prawie 20-letnim doświadczeniem. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych (2004), prowadziła warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów przedsiębiorstw społecznych, wychowawców i nauczycieli, młodzieży, działaczy miejskich i pracowników władz lokalnych. W 2018 roku ukończyła Szkołę Liderów Miast, gdzie rozwijała swoje umiejętności przywódcze i nauczyła się motywować grupy do pracy nad lokalnymi projektami.  Przed dołączeniem do IBE pracowała w NESsT – międzynarodowej organizacji pozarządowej inwestującej w przedsiębiorstwa społeczne i instytucje kształcenia zawodowego, prowadzącej działalność w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Ameryce Łacińskiej. Dzięki temu doświadczeniu nauczyła się analizować potrzeby w zakresie szkolenia zawodowego i dostosowywać programy edukacji zawodowej do potrzeb grup narażonych na wykluczenie. Pracowała przy opracowywaniu programu przygotowania zawodowego dla branży ICT oraz sektora bankowego i finansowego. W NESsT była również odpowiedzialna za mierzenie wpływu społecznego realizowanych działań. Wcześniej pracowała w UNDP jako koordynator lokalnych partnerstw. Odpowiadała za tworzenie koalicji na rzecz ekonomii społecznej i stymulowanie grup zagrożonych wykluczeniem do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Pracowała również jako animator społeczny w lokalnej organizacji pozarządowej w Polsce, realizując projekty wzmacniające marginalizowane społeczności w kraju i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada tytuł magistra socjologii oraz magistra języka i literatury rosyjskiej, dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie stosunków handlowych z krajami Europy Wschodniej. Była wolontariuszką w Kostaryce w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2009) i odbyła staż w Gwatemali pracując z młodzieżą nad realizacją projektów lokalnych (2008). 

Barbara Górka doradczyni kariery, pedagog, ekspertka w międzynarodowych projektach dot. nowożytnego poradnictwa, trenerka z zakresu tematyki poradnictwa konstruktywistycznegosuperwizorka doradców. Koordynatorka procesu wydawniczego pierwszego polskiego tłumaczenia książki „SocioDynamic Counselling: A Practical Approach to Meaning Making”. W życiu zawodowym jest multiinstrumentalistką ze względu na bogate doświadczenie: szkolnego doradcy zawodowego w integracyjnym gimnazjum i liceum, w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej, jako doradca zawodowy – orzecznik w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności oraz w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.  Na gruncie naukowym interesują ją głównie holistyczne podejście do klienta w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Aktualnie również projektantka usług – service designer 😊  

__________________________________________________________________________________________

Zbigniew Brzeziński – specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, publicysta portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor kreatywny branżowego kwartalnika „Doradca Kariery”, lider Grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, autor podcastu „Chwila dobrej roboty” poświęconego zagadnieniom kariery i rynku pracy (wspólnie z Polskim Radiem Kielce). Trener online poznańskiej Akademii Webinaru i mentor Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”. Pisarz, autor opowiadań fantasy i S-F. Współpracownik Kieleckiego Magazynu Kulturalnego „Projektor”. Wędrowiec – caminista, laureat SuperPiechura Świętokrzyskiego 2016.  

Klaudia Stano – Pracuje w fundacji Katalyst Education, w której współtworzy dwa innowacyjne i darmowe narzędzia edukacyjne online – Mapę Karier (https://mapakarier.org/) i Pi-stację (https://pistacja.tv/). W codziennej pracy wspiera młodzież i nauczycieli, tworząc materiały edukacyjne oraz prowadząc szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i wykorzystania nowych technologii. Zajmuje się analizą i wizualizacją danych, pomagając fundacji Katalyst Education w podejmowaniu trafniejszych decyzji dotyczących rozwoju projektów. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 21 Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. 

Bartosz Żuk – Regional Product Manager CEE+SE, HTC, Od 10 lat Bartosz pracuje w HTC Poland na stanowiskach związanych z zarządzaniem produktami marki. Od początku wspiera też rozwój jedynego w swoim rodzaju, najbardziej zaawansowanego systemu VR, HTC Vive.  Z czasem Bartosz Żuk stał się największym fanem i opoką idei Wirtualnej Rzeczywistości w Polsce oraz jednym z jej najzagorzalszych propagatorów.  Z osiągnięć Bartosza prześwieca rzadka zdolność łączenia biznesu, treści kultury oraz produktów w taki sposób, aby zwoje nawet najbardziej surowej technologii naładować ludzkimi emocjami. Wielokrotnie udowadniał on swoją wartość, prowadząc niezliczone prezentacje i wygłaszając przemówienia na spotkaniach branżowych oraz konferencjach.  Miłość do nowych technologii, a przede wszystkim do możliwości, które otwierają zawsze stanowiła siłę napędową Bartosza. Jest on m.in. jednym z pomysłodawców nagrania audiobooków, tak kultowych dzieł jak Łowca Androidów, czy Niezwyciężony w technologii binauralnej, czyniącej opowieść jeszcze bardziej wciągającą. Była to pierwsza taka na świecie produkcja audio. Bartosz brał też udział w tworzeniu środowiska VR, mającego zaprezentować efekty misji Rosetta, prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną.  Doświadczenie Bartosza w sektorze telekomunikacyjnym i szerzej, w branży IT to już ponad 20 lat. Przed dołączeniem do HTC, Bartosz pracował w Siemens Polska jako Product Manager, w NC Virtual Systems jako wdrożeniowiec oraz w Polkomtelu, jako Specjalista ds. Szkoleń. Prywatnie, Bartosz jest szczęśliwym mężem i ojcem dwojga, miłośnikiem zdrowego trybu życia, akrobatyki sportowej i szachów. 

dr Monika Mazur-Mitrowska – psycholog, doradca zawodowy, wykładowca akademicki w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, nauczyciel-konsultant w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział w Radomiu. Jest także doradcą zawodowym w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych  
i Zawodowych RP. Posiada kwalifikacje z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie, coachingu oraz wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej, dydaktycznej, trenerskiej i doradczej. Uczestniczyła w projektach zawodoznawczych jako ekspert merytoryczny, recenzent i ewaluator, była m.in. członkiem Zespołu Eksperckiego opisującego zawód Doradcy Zawodowego w projekcie INFOdoradca+. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. pedagogiki, filozofii i psychologii pracy, doradztwa zawodowego, coachingu. Prowadzi prace badawcze, koncentrujące się na tematyce niepełnosprawności oraz funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, w kontekście stresu i wypalenia zawodowego; opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz współredagowała monografie naukowe.