Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolski Tydzień Kariery

15 Ogólnopolski TyDzień Kariery
”Talent i praca – to się opłaca!”
16 – 22.10. 2023 r.
14 Ogólnopolski TyDzień Kariery

”Złap za stery do swojej kariery”
17 – 23.10. 2022

pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Rejestracja 2022:
Formularz rejestracji działań w ramach OTK 2022 dla instytucji realizujących do 5 działań
Formularz rejestracji działań w ramach OTK 2022 dla instytucji realizujących więcej niż 5 działań

PLIKI DO POBRANIA 2022:
Raport_po_OTK_ 2021 – do wypełnienia do 31 stycznia 2023
Obrazek promujący OTK 2022
Loga Patronów OTK 2022:
 
 13 Ogólnopolski TyDzień Kariery –
„Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”

pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

a także Ramy Sektorowej do Spraw Kompetencji Komunikacja Marketingowa

WYPRACOWANE EFEKTY

Rejestracja 2021:
Formularz rejestracji działań w ramach OTK 2021 dla instytucji realizujących do 5 działań
Formularz rejestracji działań w ramach OTK 2021 dla instytucji realizujących więcej niż 5 działań

PLIKI DO POBRANIA 2021:
Raport_po_OTK_ 2021 – do wypełnienia do 15 stycznia 2022
Obrazek promujący OTK 2021 z Facebook’a SDSiZ RP
Loga Patronów:
2021______________________________________________________________________________________
12 Ogólnopolski Tydzień Kariery

pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Escape Room: Technik informatykTechnik programista – ZAGRAJ

do pobrania:
RAPORT Z OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2020
Raport przesyłamy na mail: raportyOTK@sdsiz.com.pl wpisując w tytule miejsce instytucji i miejscowość
Termin przesyłania raportów minie 15 grudnia 2020 r.
PLIKI DO POBRANIA 2020:
Baner
Obrazek przewodni – proszę koniecznie podpisać „Źródło: Depositphotos”
Kryteria Oceny XII OTK 2020
2020______________________________________________________________________________________
PODSUMOWANIE – RAPORT OTK 2019:
Proszę o pobranie obu plików, uzupełnienie i przesłanie pod adres: raportyOTK@sdsiz.com.pl
Termin nadsyłania raportów upływa 30 listopada 2019 roku.
PLIKI DO POBRANIA 2019:   Plakat     Plakat z Patronami    Baner
2019______________________________________________________________________________________

CO TO JEST OTK?

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich
i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
– wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

OD KIEDY DZIAŁAMY?

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku,
w dniach 5 – 11 października 2009 r.

W tym roku 19 -25.10.2020 r. pod hasłem „DoradzaMy – zawodowo, wybieraMy – odlotowo”

DLA KOGO?

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

KOGO SZUKAMY?

Zapraszamy wszystkich pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne, zaangażowane media.

CO OFERUJEMY?

Dla podmiotów (osób), które zamierzają prowadzić działania i przedsięwzięcia w ramach OTK oraz zgłoszą swój akces, umożliwiamy dostęp do pakietów bezpłatnych materiałów promocyjnych i metodycznych.

NAGRODY?

Za szczególną aktywność i nowatorstwo zaprezentowane podczas OTK przewidujemy nagrody.
Organizatorzy imprez i aktywni uczestnicy otrzymają pisemne podziękowanie
i potwierdzenie czynnego udziału w projekcie,
a raporty z działań będą zaprezentowane na stronach internetowych OTK i SDSiZ.

Działania OTK

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł,
każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.
Między innymi mogą to być:

• działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady, targi, konkursy itp.),
• działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

INFORMAJCE DOTYCZĄCEJ OTK w 2018

X Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 za nami. Nadszedł czas na podsumowania i przesłanie wypełnionych raportów i sprawozdań. W załączeniu do pobrania pliki sprawozdania  opisowego i informacyjno-statystycznego z X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 15-21 października 2018, „Bądź architektem swojego szczęścia”.

Sprawozdanie opisowe w formie pliku Wordowskiego i zapisanego w PDF, oraz wypełniony arkusz w Excelu należy przesłać w jednym mailu na adres: otk@sdsiz.com.pl

Termin nadsyłania raportów upływa 30 listopada 2018 roku. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie materiały i linki dotyczące przesłanych sprawozdań powinny być dostępne pod wskazanymi adresami do 30 marca 2019 roku.

Ważna informacja dotycząca kryteriów według, których Komisja będzie oceniać wydarzenia podejmowane w ramach X OTK tj.:

 • zgodność wszystkich wydarzeń z tematem tegorocznego OTK
 • zakres posługiwania się logo SDSiZ RP, OTK oraz patronatami MEN, MRPiPS
 • oryginalność pomysłów
 • liczba i zróżnicowanie wydarzeń w ramach OTK
 • liczba instytucji zaangażowanych w organizację OTK
 • liczba instytucji uczestniczących w OTK
 • ogólna liczba odbiorców
 • kanały wykorzystane do promowania wydarzenia
 • trwałe efekty możliwe do wykorzystania w przyszłości
 • zdjęcia i filmy z wydarzeń realizowanych w ramach OTK
 • czas i łatwość dostępu do relacji z wydarzenia
 • poprawnie wypełniony arkusz raportu OTK

O tym należy pamiętać sporządzając Raporty z OTK czyli o kryteriach oceny.

OTK 2018 do arkusz sprawozdania.xlsx

OTK_2018_SPRAWOZDANIE_opisowe.docx

______________________________________
WYNIKI OTK:

XI OTK

„Drodzy uczestnicy OTK chcielibyśmy Wam podziękować za udział
XI Ogólnopolskim Tygodniu Kariery „ PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…

Otrzymaliśmy w sumie 62 raporty.
Przy czym większość z nich stanowiły platformy poradnictwa zawodowego,
platformy lokalne, które zrzeszały znaczą liczbę partnerów zaangażowanych w to wspólnotowe przedsięwzięcie.
Zachęcamy do tego typu działań.
Komisja sprawdzająca raporty, po wnikliwej analizie wszystkich nadesłanych raportów,
przyznała 8 nagród i 6 wyróżnień.
Zwycięzcom gratulujemy,
a wszystkich zapraszamy do dalszych aktywności wspierających
działania związane z promowaniem poradnictwa zawodowego w Polsce w kolejnych edycjach OTK.

NAGRODY:

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
Powiatowa Platforma Poradnictwa Zawodowego – Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach
Powiatowy Urząd Pracy w  Kościanie
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie (Kleczew)
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

WYRÓŻNIENIA:

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
Specjalny Ośrodek dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Wildze
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Wszystkim Organizatorom  bardzo dziękujemy za zaangażowanie i  twórczy wkład w organizację
XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2019 roku „ PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…

Ogłaszamy hasło XII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „ Doradzamy ZAWODOWO”
który odbędzie się, zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, w trzecim pełnym tygodniu października czyli w dniach 19.10 -25.10. 2020r. 

 Jednocześnie informujemy, że kryteria oceny XII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zamieścimy na stronie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP www.sdsiz.com.pl oraz na Facebooku Stowarzyszenia https://www.facebook.com/sdsizrp do końca kwietnia 2020 roku.

Zarząd Główny SDSiZ RP
Warszawa 18 kwiecień 2020 rok
_______________________________________
X OTK

Drodzy uczestnicy OTK chcielibyśmy Wam wszystkim podziękować za udział
w X Ogólnopolskim Tygodniu Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia”.

Otrzymaliśmy w sumie 56 raportów. Przy czym większość z nich stanowiły platformy poradnictwa zawodowego, platformy lokalne, które zrzeszały znaczą liczbę partnerów zaangażowanych w to wspólnotowe przedsięwzięcie. Zachęcamy do tego typu działań.

Komisja sprawdzająca raporty, po wnikliwej analizie, przyznała 8 nagród i 6 wyróżnień. Zwycięzcom gratulujemy i wszystkich zapraszamy do dalszych aktywności wspierających działania związane z promowaniem poradnictwa zawodowego w Polsce.

Nagrody

 • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
 • Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej I Doradztwa Metodycznego W Oławie
 • Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka w Koziegłowach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Wyróżnienia

 • Powiat Rawicki- Partnerstwo Lokalne
 • Powiatowy Urząd Pracy Jastrzębie
 • Powiatowy Urząd Pracy Milicz
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgorzewie
 • Specjalny Ośrodek dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Podsumowanie X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia” oraz wręczenie Dyplomów nagrodzonym i wyróżnionym odbędzie się tradycyjnie w trakcie

XXIX KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ

Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

w dniach 27-28 września 2019 r. w  Pruszkowie

 

Ogłaszamy hasło XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

„ PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…

który odbędzie się, zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, w trzecim pełnym tygodniu października czyli w dniach 21.X.-27.X. 2019.

W tym roku Komisja otrzymała 13 propozycji haseł na XI OTK, wszystkim autorom bardzo dziękujemy za twórczy wkład w ich sformułowanie.

Zarząd Główny SDSiZ RP