Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Szkolenia dla członków SDSiZ RP

2021 – aktualizacja terminów na bieżąco
  1. Monika Mazur-Mitrowska – „Stres i wypalenie w zawodzie doradcy zawodowego” – marzec 2021
  2. Tomasz Magnowski – „Metoda scenariuszowa” – kwiecień 2021
  3. Marta Koch Kozioł – „Wykorzystanie dramy na zajęciach z doradztwa zawodowego” – maj 2021
  4. Mirosław Żurek – „Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego ważnym narzędziem w pracy doradcy zawodowego” – czerwiec 2021
  5. Monika Frąckowiak – „Talenty Gallup’a” – wrzesień 2021
  6. Andrzej Kasperek – „Barometr zawodów – monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych” – październik 2021
  7. Marcin Hume – „?” – listopad 2021
  8. Ewa Dębska – „Kariery doradców zawodowych” – grudzień 2021