Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualny Zarząd SDSiZ RP

ZARZĄD GŁÓWNY SDSiZ RP (2019 – 2023)

Od lewej:
Ewa Dębska – wiceprzewodnicząca,
Jadwiga Kropidłowska – wiceprzewodnicząca,
Marta Koch-Kozioł – członek Zarządu,
Monika Frąckowiak – członek Zarządu,
Tomasz Magnowski – przewodniczący

Na zdjęciach nieobecni, ale w składzie Zarządu (od 2020 r.): Monika Mazur-Mitrowska i Mirosław Żurek

Marcin Hume – skarbnik (rezygnacja październik 2021) pierwszy po lewej, Andrzej Kasperek – sekretarz (rezygnacja październik 2021) czwarty od lewej.