Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualny Zarząd SDSiZ RP

ZARZĄD GŁÓWNY SDSiZ RP (2019 – 2023)

Od lewej:
Marcin Hume – skarbnik,
Ewa Dębska – wiceprzewodnicząca,
Jadwiga Kropidłowska – wiceprzewodnicząca,
Andrzej Kasperek – sekretarz,
Marta Koch-Kozioł – członek Zarządu,
Monika Frąckowiak – członek Zarządu,
Tomasz Magnowski – prezes