Konferencja IAEVG w Bratysławie – relacja

Konferencja IAEVG w Bratysławie – relacja

W dniach 11-13 września 2019 r. w Bratysławie, na Uniwersytecie Ekonomicznym ponad 500 naukowców i praktyków poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery z 46 krajów spotkało się na 43 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego (IAEVG). Konferencja została zorganizowana we współpracy z partnerami czeskimi i słowackimi. Tematem przewodnim konferencji było „Poradnictwo zawodowe dla społeczeństwa integracyjnego” (Career Guidance for Inclusive Society). IAEVG jest najstarszym i największym międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem kariery i liczy ponad 18 000 członków. Mając na celu rozwój i wspieranie interesów związanych z poradnictwem zawodowym, IAEVG jest organem doradczym Rady Europejskiej, Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ, UNICEF, OECD, MOP i innych międzynarodowych instytucji. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP jest również jego członkiem.

Bogaty trzydniowy program z ponad 200 prezentacjami, plakatami, warsztatami i innowacjami w formie targów narzędzi dostarczył impulsów do refleksji i wielu inspiracji do codziennej praktyki. Wśród aktywnych uczestników konferencji znaleźli się tacy specjaliści i badacze rozwoju kariery jak Norman Amundson, Annamaria Di Fabio, Gideon Arulmani, Kobus Maree i wielu innych. Polskę reprezentowało troje referentów – Jakub Wierzbicki i Małgorzata Rosalska (Kolegium daVinci i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania) oraz Anna Paszkowska-Rogacz (Uniwersytet Łódzki).

Za bardzo cenny i godny zapamiętania należy uznać przekaz wynikający z wykładu wygłoszonego przez Robertę Neault z Kanady: „Karierę należy spostrzegać w kontekście różnych aspektów życia, w tym osobistych, rodzinnych, społecznych. Dlatego poradnictwo kariery nie może ograniczać się do pojedynczych kwestii, takich jak wybór odpowiedniego wykształcenia lub odpowiedniej pracy, ale powinno polegać na pomocy klientom w zarządzaniu własnym życiem w sposób pro aktywny, tak by osiągnęli oni równowagę pomiędzy własna satysfakcją a zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa”. Z kolei Norman Amundson, jak zwykle żywiołowo (rapując w czapce z przekręconym daszkiem) zachęcał w swoim wykładzie do wyjścia doradców zza biurka, bowiem skuteczność poradnictwa zależy od odwagi, otwartości i kreatywności praktyków, wykazujących prawdziwe zainteresowanie klientem i jego historią.

W czasie konferencji odbyły się również wybory zarządu i nowego prezydenta IAEVG na kolejną czteroletnią kadencję. Został nim Gert van Brussel – badacz i doradca kariery z Open University w Holandii (https://iaevg.com/About#Board).

Kolejna Konferencja IAEVG odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 20-22 października 2020. Czynna jest już konferencyjna strona internetowa: http://www.iaevgconference2020.lv/

Szczegółowe informacje na temat konferencji w Bratysławie są nadal dostępne na stronie: https://iaevgconference2019.sk

Fot. 1. Baner konferencyjny, źródło własne

 

Fot. 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie – miejsce konferencji, źródło własne

Fot. 3. „Rodzinne” zdjęcie uczestników, źródło: https://iaevgconference2019.sk/outcomes/

 

autor: Anna Paszkowska-Rogacz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.