Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Materiały pokonferencyjne XXXI Konferencji SDSiZ RP 2021

„Life Design Counseling” – refleksje poradoznawcy” dr hab. prof. DSW Bożena Wojtasik 01 Bożena Wojtasik XXXI KS SDSiZ RP 2021
„Co dzieci wiedzą o pracy?” dr hab. prof. UŁ Anna Paszkowska-Rogacz 02 Anna Paszkowska-Rogacz XXXI KS SDSiZ RP 2021
„Filozoficzne przesłanki współczesnego doradztwa zawodowego” – dr Monika Mazur-Mitrowska, psycholog, doradca zawodowy, SDSiZ RP
„Wyzwania „po”pandemiczne a dydaktyka. Wykorzystanie w narzędzi opartych na postulatach neurodydaktycznych.
Profil BrainCore wspierający ucznia w rozwoju i nauce.” – Tomasz Waleczko, trener BrainCore 06 Tomasz Waleczko XXXI KS SDSiZ RP 2021
„Wokół relacji doradczych – terapia schematów w doradztwie zawodowym” – Anna Sowińska
„Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi” – dr Paweł Wolski 08 Paweł Wolski XXXI KS SDSiZ RP 2021