Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Przygotowanie

Przygotowanie

Drodzy uczniowie!

Przed Wami kolejna, już VIII edycja Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Poniżej znajdziecie źródła, z których najlepiej korzystać podczas przygotowywania się do olimpiady.

Jak co roku, zgodnie z założeniami programowymi Olimpiady, tematyka kolejnych zadań będzie dotyczyła tego, co łączy się z poradnictwem zawodowym – proces podejmowania decyzji edukacyjnych, struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz poruszanie się na rynku pracy. W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na kwestie związane z wejściem na rynek pracy, podejmowaniem pierwszej pracy i samozatrudnieniem.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tegorocznej Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową i chcą się do niej przygotować, zachęcamy do odwiedzenia strony: www. http://doradztwo.ore.edu.pl/  Strona zawiera kilka bardzo ciekawych i przydatnych zakładek, np.:

 • zakładkę „Multimedia”, gdzie znajdziecie między innymi filmy o zawodach, o kształceniu na odległość, o Polskiej Ramie Kwalifikacji itp., a szczególnie informacje znajdujące się na stronie https://www.kwalifikacje.gov.pl/
 • zakładkę „Rynek pracy”, która jest skarbnicą wiedzy o rynku pracy: jak szukać pracy w Polsce i za granicą, jak założyć własną działalność gospodarczą, jakie są prognozy zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki itp.;   ( Warto zajrzeć do wszystkich zakładek na tych stronach)

Z całą pewnością na poszczególnych etapach Olimpiady bardzo przyda się wiedza, jaką zdobywacie w szkole ponadgimnazjalnej w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Szczególną uwagę warto zwrócić na tematy:

 • człowiek przedsiębiorczy i jego zachowania, stwarzające możliwości kształtowania i rozwijania postaw przedsiębiorczych;
 • funkcjonowanie gospodarki rynkowej, zasady mechanizmu rynkowego oraz funkcjonowania głównych podmiotów rynku, podejmowanie decyzji rynkowych;
 • przedsiębiorcze zachowania na rynku pracy, kształtowanie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy, zarówno w sferze poszukiwania i podejmowania pracy, jak też planowania samozatrudnienia.

Uczestnicy Olimpiady powinni wykazać się umiejętnością poszukiwania informacji edukacyjnej i zawodowej. Zachęcamy Was zatem do samodzielnego poszukiwania cennych informacji np. na portalu Pracuj.pl. Jest to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy ofert pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

Warto również dotrzeć do Przewodnika Pracodawcy 2017/2018, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesu rekrutacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy pierwszych dni w pracy, ale także zawiera bazę wizytówek kluczowych pracodawców, dzięki czemu każdy młody człowiek będzie w stanie lepiej poznać bądź znaleźć swojego wymarzonego pracodawcę. Publikacja ta jest również bez wątpienia inspiracją do dalszego rozwoju, co jest niezbędne szczególnie na początku drogi zawodowej!

Na kolejnych etapach Olimpiady bardzo przydatną może okazać się również lektura publikacji, które powstały jako jeden z efektów dwóch Projektów realizowanych przez PARP – „Firma Rodzinna” oraz „Moja historia, moja firma”. W dwóch publikacjach znajdują się opowieści polskich przedsiębiorców. Dużo o sukcesji i sukcesorach. Poniżej linki do wskazanych publikacji.

http://www.firmyrodzinne.eu/strona/publikacje

http://firmyrodzinne.eu/sites/default/files/attachments/Firma_rodzinna._Opowiesci_polskich_przedsiebiorcow2.pdf

Warto też skorzystać z zasobnika doradcy zawodowego:  http://www.sdsiz.com.pl/zasobnik

I platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie https://ec.europa.eu/epale/pl

oraz nasze dwa Funpage na Facebooku: Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczy nas polubić i skorzystać z zamieszczanych tam zasobów.   

Przyda się też wiedza na temat narzędzi do tworzenia prostych animacji, czy też tworzenia cyfrowych opowieści, komiksów, czasopism, broszur, etc.

Zadania Olimpiady mogą dotyczyć podanych poniżej treści:

Planowanie:

 • ·         Planowanie czasu wolnego.
 • ·         Planowanie swojego czasu pracy.
 • ·         Wyznaczanie celów nadrzędnych.
 • ·         Wyznaczanie celów szczegółowych.

Ocena osobistego potencjału:

 • ·         Analiza zainteresowań.
 • ·         Analiza zdolności.
 • ·         Analiza wartości.
 • ·         Analiza oczekiwań wobec zawodu.
 • ·         Analiza oczekiwań wobec przyszłej szkoły.

Wyszukiwanie informacji:

 • ·         Korzystanie z zasobów internetowych.
 • ·         Poszukiwanie informacji w specjalistycznych instytucjach.
 • ·         Opisywanie informacji.
 • ·         Prezentowanie informacji.

Podejmowanie decyzji:

 • ·         Wykorzystywanie zdobytych informacji.
 • ·         Porównywanie danych.
 • ·         Wyznaczanie ścieżki edukacyjnej.
 • ·         Wyznaczanie ścieżki kariery zawodowej.

Organizacja poradnictwa zawodowego w Polsce:

 • ·         Instytucje wspierające usługi doradcze
 • ·         Zasoby informacji zawodowej.
 • ·         Umocowania prawne.
 • ·         Umocowania międzynarodowe.

Rynek pracy:

 • ·         Aktywne poszukiwanie pracy.
 • ·         Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.
 • ·         Rozmowy kwalifikacyjne.

Życzymy ciekawej lektury

 

                                                                                           Komitet Główny Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej