Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

XXXII Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP 2022 – prelegenci

NASI PRELEGENCI:

                                                                       

  Agnieszka Dobbek-Szuta      Anna Skrzydłowska      Urszula Zblewska                     Maria Eiselt                    Katarzyna Abramowicz                 Agata Szmeja

                   
Ewa Rostańska-Ciach                  Magdalena Paluch

PRELEGENCI – bio:

Agnieszka Dobbek – Szuta

Jestem psychologiem i doradcą edukacyjno – zawodowym. Pasjonuje mnie praca z drugim człowiekiem, a moją misją jest motywowanie innych do osiągania celów życiowych i zawodowych. Prowadzę konsultacje doradcze dla młodzieży, pomagam rodzicom odnaleźć się  w roli doradcy własnego dziecka, organizuję spotkania rozwojowe dla specjalistów. Jestem współkoordynatorem Sieci Kreatywnych Doradców Zawodowych, współtworzę na Facebooku grupę Kreatywnych Doradców Kariery. Obie aktywności mają na celu wzajemną wymianę pomysłów  i inspiracji.

Jedną z moich głównych wartości jest profesjonalizm. Dążąc do niego, chętnie korzystam z nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy. Prywatnie chętnie spędzam czas w teatrze, na koncertach oraz w otoczeniu natury.

 

 

Anna Skrzydłowska

Polityka Społeczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Informatyka w zarządzaniu – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Doradztwo zawodowe (studia podyplomowe), Diagnoza i terapia pedagogiczna (studia podyplomowe), Kształcenie kierunkowe z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii  (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Absolwentka szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. śląskiego Fundacji IBRAS, trener w wielu projektach aktywizujących osoby bezrobotne oraz w projektach KOWEZiU Edukacja dla pracy oraz Edukacja dla pracy 2. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicachoraz Regionalnym Centrum ZSKw Katowicach. Przewodnicząca Rady Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie, nauczyciel przedmiotów zawodowych i doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kształcenia zawodowego.

 

Urszula Zblewska – doradca metodyczny ds. historii w Sopockim Ośrodku Doradztwa Nauczycieli w Sopocie, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO w Sopocie, tutor, egzaminatorka egzaminu maturalnego z historii. Nauczyciel poszukujący – inspiracji, możliwości rozwoju, pasjonatka wyjść edukacyjnych i networkingu, który wykorzystuje by ożywić swoje zajęcia. Wierzy w słowa Nelsona Mandeli ,,Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat.”

 

 

Maria Eiselt – nauczycielka dyplomowana historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. Wieloletnia opiekunka Samorządu Uczniowskiego, tutorka, egzaminatorka egzaminu maturalnego z historii, doradczyni metodyczna ds.historii w Sopockim Ośrodku Doradztwa Nauczycieli w Sopocie. Entuzjastycznie usposobiona i energiczna belferka która w podmiotowej edukacji wspartej empatycznymi relacjami upatruje możliwość zmieniania świata na lepszy.

 

Katarzyna Abramowicz

Pedagożka, socjoterapeutka, doradczyni edukacyjno – zawodowa. Pracuje na co dzień w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 1 w Gdyni. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne związane z doradztwem zawodowym i rozwojem kompetencji miękkich. Koordynatorka Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych. Pracuje także terapeutycznie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (absolwentka I i II stopnia TSR. Posiada także certyfikat coacha. Nauczycielka doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w Gdyni. Jej pasją jest praca z drugim człowiekiem, ukierunkowanie na rozwój i poszukiwanie rozwiązań. Wciąż doskonali swój warsztat zawodowy i poszukuje inspiracji do pracy z ludźmi.  Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci. W wolnym czasie fascynatka Sportów Latawcowych.


Agata Szmeja
– Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego, Ukończyła szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia i Coaching. Związana z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 2 w Gdyni. Realizuje w różnych miejscach zajęcia warsztatowe i spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży z obszaru samopoznania, przygotowania do wyboru zawodu i rozwijające kompetencje miękkie, a także wspiera terapeutycznie. Współkoordynuje Gdyńską Sieci Doradztwa Zawodowego. Dodatkowo jest trenerem pływania i instruktorem aqua aerobiku, ponieważ ukończyła Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu – co jest jej drugą pasją zawodową.

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Marta Wrzosek – doświadczona pedagog i doradczyni edukacyjno-zawodowa; ekspertka wielu organizacji pozarządowych; prowadzi webinary, szkolenia, konsultacje i warsztaty dla młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pedagogów; wydaje autorskie publikacje i poradniki; realizuje i koordynuje projekty młodzieżowe oraz działania z zakresu kreatywnej profilaktyki społecznej. Od 2020 r. współtworzy Mapę Karier.

Andrzej Pieńkowski – Specjalista  w  dziedzinie  mediów  cyfrowych oraz technologii w edukacji. Z wykształcenia geochemik, pracował naukowo w Polskiej Akademii Nauk, następnie został popularyzatorem specjalizującym się w naukach o Ziemi. Współpracował jako dziennikarz i ekspert z czasopismami  Wiedza  i  Życie,  Świat Nauki,  Wprost,  Przekrój, Academia, kanałami Discovery, Planete, Khan Academy. Programista i fan Linuxa. Od 2014 roku zajmuje się edukacją jako manager ds. rozwoju produktów w fundacji Katalyst Education, w której współtworzy projekty Mapa Karier i Pi-stacja.

Magdalena Kamieniecka – psycholog (UW). Od 2014 pracuje w IBE. W ramach różnych projektów zajmuje się tematyką doradztwa zawodowego w Polsce i na świecie (początkowo projekt Entuzjaści edukacji, następnie Zintegrowany System Kwalifikacji). Obecnie związana z zespołem projektującym aplikacje dla użytkowników systemu, z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji. Założycielka Fundacji ZwrotNa, autorka i trener w projektach z doradztwa zarodowego dla młodzieży. Wiedząc jak ważne jest LLL stale podnosi swoje kompetencje, obecnie w procesie certyfikacji na psychoterapeutę w ujęciu systemowym

WARSZTATY
__________________________________________________________________________________________

 

Ewa Rostańska-Ciach –  z wykształcenia jestem psycholożką, doradczynią zawodową i edukacyjną, job-coachem. Absolwentką Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od czterech lat jestem koordynatorką Sieci Kreatywnych Doradców Zawodowych w Warszawie, której celem jest wspieranie doradców zawodowych i edukacyjnych, wymiana doświadczeń, organizowanie spotkań w interesujących miejscach oraz z ciekawymi ekspertami. Pracuję również w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1  w Warszawie, gdzie prowadzę spotkania indywidualne z uczniami oraz   zajęcia warsztatowe z projektowania kariery.

 

Magdalena Paluch

Magister pedagogiki socjalnej i opiekuńczej (Uniwersytet Śląski), absolwent studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i coachingu (Wyższa Szkoła Biznesu). Ukończyłam wiele kursów i szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, kompetencji społecznych, profilaktyki, coachingu w edukacji. Posiadam 30 letnie doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach. Od 11 lat praktyczne doświadczenie pedagoga szkolnego, nauczyciela kompetencji społecznych, doradcy zawodowego. W dorobku posiadam wiele godzin zajęć praktycznych, wykładów, prelekcji dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich zajęcia grupowe i indywidualne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, młodzieży i dorosłych. Warsztaty aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych (w ramach EFS: koordynator Konferencji Grupy Rodziny – współpraca z Fundacją Nadzieja dla Rodzin Toruń, realizacja projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Nowe kompetencje – lepsze możliwości; Odmień siebie i wejdź na rynek pracy). Doświadczenie w charakterze doradcy zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach, Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu i Zawierciu. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kształcenia zawodowego.  Jestem członkiem Rady Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego w Jaworznie

dr Kamila Pawłowska –  psycholog pracy, organizacji i zarządzania, socjolog, doradca zawodowy. Z ramienia IBE, od siedmiu lat prowadzi seminaria i inne wydarzenia  z zakresu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.  Adiunkt i wykładowca akademicki w obszarach psychologii i doradztwa zawodowego. Autorka publikacji dot. rynku pracy i edukacji. Analizuje, kreuje, motywuje i wprowadza zmiany – wspierając procesy rozwoju zawodowego i osobistego człowieka.

Irmina Sokulska – socjolog (UKSW), ukończyła także studia podyplomowe z Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim i HR Biznes Partnering w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wspierała organizacje w procesie rozwoju pracowników poprzez przeprowadzanie projektów diagnostycznych oraz szkoleniowo – rozwojowych. Od 4 lat związana z IBE, jako trener ZRK projektuje i prowadzi seminaria informacyjne, warsztaty, spotkania robocze.