Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

XXXII Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP 2022 – streszczenia

Prelekcje

Siła networkingu – dlaczego warto tworzyć grupy rozwojowe dla specjalistów?
Agnieszka Dobbek-Szuta

Podczas wystąpienia opowiem o procesie tworzenia sieci współpracy, podzielę się doświadczeniem dotyczącym organizowania spotkań sieciowych oraz przedstawię narzędzia pomocne w gromadzeniu zasobów.

 Projektowanie kariery – jak planować w czasach zmian.
Anna Skrzydłowska

Czy w obecnych czasach można jeszcze mówić o projektowaniu kariery? Jak (i czy) planować w czasach zmian?
Spróbuję odpowiedzieć na te pytania prezentując doświadczenia Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego.

„Sopocki „know-how” na doradztwo zawodowe”
Urszula Zblewska, Maria Eiselt

Prezentacja Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego i sposobów realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych na przykładzie historii i wiedzy o społeczeństwie.

„W kierunku rozwiązań”
Katarzyna Abramowicz

Będzie o pozytywnym myśleniu, rozwoju i motywacji.
W części warsztatowej o tym samym tytule posłużymy się narzędziami coachingowymi. Pokażemy jak mogą być pomocne w odkrywaniu motywacji.

UNESCO
Violetta Podgórna

„Szkoła jako lokalne centrum doradztwa zawodowego – rekomendacje PowerED”
Marta Wrzosek, Andrzej Pieńkowski Katalyst Education

W 2021 roku 90 ekspertów ze szkół, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych opracowało praktyczny plan, jak za pomocą dobrze prowadzonego doradztwa zawodowego zapoczątkować jakościową zmianę w polskiej oświacie – oddolną i nie wymagającą. zmian w obowiązującym prawie. Ty też zaraź swojego dyrektora wizją szkoły otwartej na sojuszników.

„Czy zastąpią nas czatboty?”
Magdalena Kamieniecka
Celem wystąpienie będzie pobudzenie do refleksji, jak zmienia się rola doradców zawodowych oraz specyfika procesów doradczych
w związku ze zjawiskiem przeciążenia informacyjnego.

 

Competence Game

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Warsztaty

„W kierunku rozwiązań”
Katarzyna Abramowicz, Agata Szmeja
Będzie o pozytywnym myśleniu, rozwoju i motywacji. Posłużymy się narzędziami coachingowymi. Pokażemy jak mogą być pomocne w odkrywaniu motywacji.

 

Networking – jako narzędzie pracy doradcy zawodowego
Ewa Rostańska-Ciach
Podczas warsztatu zajmiemy się ideą networkingu z dwóch perspektyw – jako narzędziem wspierającym profesjonalny rozwój doradcy oraz narzędziem pomocnym w projektowaniu kariery (młodzieży). Doświadczenie w pracy warsztatowej i indywidualnej z młodymi ludźmi pokazuje, że projektowanie kariery wiąże się u nich z dużym poziomem lęku i niepewności. Networking może być bazą, dającą poczucie bezpieczeństwa w świecie VUCA. Natomiast w pracy specjalisty – doradcy zawodowego kluczowymi kompetencjami stają się obecnie ciągłe uczenie się, zbieranie, aktualizowanie i udostępnianie zasobów. Networking jest odpowiedzią na te potrzeby.

Świat się zmienia i Ty się zmieniaj – jak ważna jest zmiana w rozwoju osobistym i zawodowym.
Magdalena Paluch

Kto się nie rozwija, ten się cofa. Można przejść przez życie po linii najmniejszego oporu, nie inwestując w siebie, w swoje umiejętności i atrybuty, jednak takie życie nie będzie mieć nic wspólnego z satysfakcją i spełnieniem. Pragnąc być lepszą osobą i spełniać się zawodowo trzeba podejmować odpowiednie kroki: zwiększyć świadomość, podjąć odpowiednie kroki, rozwijać talenty, realizować marzenia, zaspakajać ambicję, zdobywać wiedze i umiejętności, pokonywać osobiste bariery i przeszkody.

„Sposób na doradztwo zawodowe”, czyli o metodach pracy na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Maria Eiselt, Urszula Zblewska

Prezentacja wybranych metod pracy na przykładach z zakresu podstawy programowej historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych.

„Aplikacje są wśród nas.”
dr Kamila Pawłowska i Irmina Sokulska
Celem warsztatów będzie przybliżenie funkcjonalności i korzyści wypracowanych aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji adresowanych do doradców zawodowych i ich klientów.