Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady wypełniania testu

Zasady wypełniania testu

UWAGA – Ważne zasady dotyczące rozwiązywania testu w I Etapie Olimpiady!

 1. Uczestnik może zarejestrować się do uczestnictwa w Olimpiadzie tylko jeden raz, podając swój numer PESEL.
 2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza uczestnik otrzymuje e-mail potwierdzający rejestrację.
 3. E-mail będzie zawierał link do aktywacji konta i do rozpoczęcia testu.
 4. Test można rozwiązać w dowolnym momencie od dnia 2 grudnia do 15 stycznia używając linku z e-maila.
 5. Do rozwiązania testu można podejść tylko jeden raz.
 6. Dla każdego uczestnika test ma pytania losowo dobierane z bazy – tak więc każdy test jest indywidualny.
 7. Nie ma możliwości przerywania ani cofania się do poprzednich pytań.
 8. Na wybranie właściwej odpowiedzi jest 60 sekund.
 9. W trakcie rozwiązywania testu nie można otwierać nowych okien przeglądarki ani innych programów aż do czasu zakończenia testu.
 10. Przed rozpoczęciem testu należy wyłączyć wszelkie inne aplikacje (np. mailowe, czatowe itp., które mogą się uaktywnić podczas rozwiązywania testu.
 11. W przypadku, gdy system wykryje otwieranie dodatkowych aplikacji, nowych okien przeglądarki lub innych akcji niezwiązanych z rozwiązywaniem testu – test zostanie natychmiast zakończony bez możliwości powtórnego wykonania, a wynik testu zostanie zapisany jako „0”!
 12. Kryteriami oceniania uczestników są w kolejności: liczba poprawnych odpowiedzi i czas rozwiązania testu.
 13. Ostateczny termin rozwiązywania testu to 15 stycznia danego roku szkolnego DO GODZINY 24.00.
 14. Do kolejnego etapu Olimpiady zakwalifikuje się 314 osób z najlepszymi wynikami (kryteria oceny podane są w punkcie 12. Osoby te zostaną powiadomione drogą mailową o możliwości uczestniczenia w II Etapie Olimpiady.