Seminarium informacyjne  w Warszawie – Zintegrowany System Kwalifikacji

Seminarium informacyjne w Warszawie – Zintegrowany System Kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP zapraszają 16 – 17 grudnia 2019 roku na bezpłatne dwudniowe seminarium informacyjne w Warszawie:

Dzień 1: Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy

Dzień 2: Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie pracy doradcy szkolnego i zawodowego.

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wykorzystania ZSK w pracy osób mających wpływ na jakość zarządzania organizacją. Seminarium jest adresowane do doradców zawodowych, pośredników pracy, dyrektorów
i nauczycieli szkół branżowych.

Zarejestruj się.

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w jednej bazie – rejestrze kwalifikacji.

Podczas seminarium dowiesz się: Czym jest ZSK, dlaczego jest potrzebny i jak wziąć udział w jego tworzeniu?Kto i jak na tym zyska? Jakie wsparcie od nas otrzymasz?

PARTNER: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Zachęcamy do kontaktu z doradcami w Twoim regionie:
Agnieszka Orzechowska, tel. 573 444 592, e-mail: a.orzechowska@ibe.edu.pl
Magdalena Kamieniecka, tel. 22 24 17 155, e-mail: m.kamieniecka@ibe.edu.pl
Dowiedz się więcej: www.kwalifikacje.edu.pl,  www.kwalifikacje.gov.pl

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.